Bel voor informatie:

+32 3 466 02 20

Uw Partner voor Service & Onderhoud!

Ons Milieu

Onze hoogwaardige klimaatinstallaties staan gunstig ten dienste van ons dierbaar milieu!

Nieuwe luchtbehandelingsystemen hebben een warmtepomp. Over het algemeen wordt aangenomen dat zo’n warmtepomp (op klassieke electriciteit) ongeveer de helft minder verontreinigt dan een verbrandingsinstallatie (op gas of stookolie) Deze pomp onttrekt warmte uit de buitenlucht en waardeert deze op of koelt ze af naargelang de ingestelde temperatuur. Zo kan men energiezuinig verwarmen, koelen en ventileren. Dit omkeren van de koelcyclus is een uitermate efficiënt en vooral zuinig proces, want de warmte uit de buitenlucht krijgen we immers gratis! We hoeven haar enkel van buiten naar binnen te transporteren. De nieuwe systemen hebben een uitstekend rendement en vormen dan ook een waardig alternatief voor de traditionele verwarming op stookolie of gas. De elektrisch aangestuurde warmtepomp kan zelfs bij -15° C nog warmte uit de buitenlucht halen. Het is dus niet nodig om bijkomstige brandstoffen zoals stookolie of gas te verbruiken om die warmte te creëren. Een aantal investeringen kunnen gekoppeld worden aan premies. Welke premie er van kracht kan gaan, moet onderzocht worden op het moment van de investering. Clima & Partners kan zorgen voor ondersteuning bij het onderzoek hiernaar, en kan ook de dossiers administratief begeleiden.

 

Clima & Partners streeft naar een milieuvriendelijke installatie!

Met de komst van de EPB regelgeving (Energie, Prestatie en Binnenklimaat) en de groeiende aandacht voor hernieuwbare energie ten voordele van het milieu, neemt het ‘airco’-verhaal toch een heel andere wending:

Bij doorgedreven isolatie moet extra aandacht besteed worden aan een goede ventilatie! De tendens naar lage-energiewoningen en passiefhuizen maakt dit aspect nog belangrijker. Goed geïsoleerde woningen kunnen op een energiezuinige manier geventileerd, gekoeld én verwarmd worden, met andere woorden: onze luchtbehandelingsystemen gaan veel verder dan zo maar een ‘airco’!