Bel voor informatie:

+32 3 466 02 20

Uw Partner voor Service & Onderhoud!

Onderhoud

Wij beschikken over een eigen afzonderlijke afdeling, die instaat voor het onderhoud van alle klimaatinstallaties (los van de montage en de naservice)
Er wordt een onderlinge overeenkomst opgemaakt tussen u en Clima & Partners, volgens de behoefte van de installatie, om zo te komen tot een blijvende, optimale werking van de apparatuur.
Dit zal de bedrijvigheid ten gunste komen!

Er kan preventief gewerkt worden, maar er bestaat ook een omniumformule, waarbij het onderhoud, alle wisselstukken, verplaatsingskosten én werkuren inbegrepen zijn.
Bij nieuwe installaties kan een onderhoudscontract zelfs leiden tot garantieverlenging: een  garantie van 1 jaar wordt dan al gauw een garantie van 5 jaar!

Door uw installatie goed te onderhouden, verlengt u niet alleen haar levensduur, maar bespaart u ook op uw energiefactuur, want een goed werkende installatie is energiezuiniger!
In een tijd van stijgende energieprijzen en groeiende bezorgdheid om het milieu is dit een meerwaarde.

Bovendien pleiten we voor een goed onderhouden installatie ten behoefte van onze gezondheid:
Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat een klimaatinstallatie een positief effect heeft op de gezondheid van de bewoners en/of gebruikers van een gebouw. Dit is enkel zo als de installatie op de juiste manier geplaatst, gebruikt en onderhouden wordt.
In een slecht onderhouden installatie kunnen schimmels, bacteriën en virussen zich opstapelen en via het ventilatiesysteem verspreid worden, met een hogere kans op verkoudheden, griep, longaandoeningen, enz.
Clima & Partners behandelt uw klimaatinstallatie met de juiste desinfecterende producten, zodat dit risico wordt geminimaliseerd.

Naast uw persoonlijke levensduur is ook de levensduur van uw installatie belangrijk:
De aanschaf van een klimaatinstallatie is een investering, maar daar staat tegenover dat u jarenlang kunt genieten van het comfort.
Die duurzaamheid is echter enkel mogelijk mits een goed onderhoud. Ondeskundig of geen onderhoud leidt onvermijdelijk tot storingen. Corrosie kan immers de onderdelen van uw installatie aantasten. Stof en vuil kunnen dan weer het rendement van installatie verminderen.
Clima & Partners zorgt door optimale zorg voor een maximale levensduur.

Met een onderhoudscontract bent u zeker van een periodieke controle en onderhoud van uw klimaatinstallatie. U kunt ook gerust zijn dat deze op een uiterst professionele manier worden uitgevoerd.
Clima & Partners biedt onderhoudscontracten aan die enerzijds aan de wensen van de klant beantwoorden en anderzijds aan de behoeften van de installatie en zo de fabrieksgarantie blijven waarborgen.